คาตาลัน พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับbotànica

ภาษา: คาตาลัน [ca] กลับไปยังคาตาลัน

หมวดหมู่: botànica ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotànica