คาตาลันคู่มือการออกเสียง

[Català]

สมัครเพื่อ คาตาลัน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.257
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 44.175
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 20.253
  • คาตาลัน ภาพถ่ายจาก jqmj (Queralt)
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด