คาตาลันคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: คาตาลัน [Català] สมัครเพื่อ คาตาลัน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.069
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 26.589
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.266
คาตาลัน

ภาพถ่ายจาก Carlos Luna