บอสเนียคู่มือการออกเสียง

[Bosanski]

สมัครเพื่อ บอสเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 146
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.927
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 172
  • บอสเนีย ภาพถ่ายจาก CJ
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด