• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 120
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.763
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 164
  • บอสเนีย ภาพถ่ายจาก CJ

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด