บอสเนียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: บอสเนีย [Bosanski] สมัครเพื่อ บอสเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 115
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.658
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 145
บอสเนีย

ภาพถ่ายจาก kathycsus

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก