• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 55
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.925
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2.432
  • เบรตอน ภาพถ่ายจาก XIIIfromTOKYO

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด