ธิเบต พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับwater

ภาษา: ธิเบต [bo] กลับไปยังธิเบต

หมวดหมู่: water ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwater

1คำที่ติดแท็กโดย"water". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร