ธิเบต พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับrdzogs chen

ภาษา: ธิเบต [bo] กลับไปยังธิเบต

หมวดหมู่: rdzogs chen ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrdzogs chen