บัลแกเรียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: บัลแกเรีย [Български] สมัครเพื่อ บัลแกเรีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 788
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 21.452
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 19
บัลแกเรีย

ภาพถ่ายจาก pictalogue