• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 831
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 22.829
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 119
  • บัลแกเรีย ภาพถ่ายจาก Tuncay

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด