เบละรูสคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เบละรูส [Беларуская] สมัครเพื่อ เบละรูส ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 142
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.400
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 3.979
เบละรูส

ภาพถ่ายจาก photog diane