เบละรูสคู่มือการออกเสียง

[Беларуская]

สมัครเพื่อ เบละรูส ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 194
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 11.436
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.442
  • เบละรูส ภาพถ่ายจาก A Kostichev
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด