• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 173
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 10.467
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2.338
  • เบละรูส

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด