เบละรูสคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เบละรูส [Беларуская] สมัครเพื่อ เบละรูส ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 141
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.336
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 3.313
เบละรูส

ภาพถ่ายจาก photog diane