• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 176
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 10.836
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2.007
  • เบละรูส ภาพถ่ายจาก A Kostichev

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด