บัชคีร์คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: บัชคีร์ [Башҡорт] สมัครเพื่อ บัชคีร์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 32
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 15.828
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 220