• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 32
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 15.829
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 247
  • บัชคีร์ ภาพถ่ายจาก Sergey Prokudin-Gorsky

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด