• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 422.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 5.416
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 75.299
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.826
  • อาหรับ ภาพถ่ายจาก misbahhammoud

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด