แอฟริกา พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับnoun

ภาษา: แอฟริกา [af] กลับไปยังแอฟริกา

หมวดหมู่: noun ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun