• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 13.200.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 324
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.121
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 277
  • แอฟริกา ภาพถ่ายจาก Vaiz Ha

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด