อะดีจีนคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: อะดีจีน [адыгэбзэ] สมัครเพื่อ อะดีจีน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 36
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 403
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 34