Forvo-คู่มือการออกเสียง ทุกคำในโลกออกเสียงโดยเจ้าของภาษา

ภาษา

ภาษาที่มีคำออกเสียง. ลำดับ ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร

ภาษาที่ได้รับการออกเสียงมากกว่า 100.000

ภาษาที่ได้รับการออกเสียงมากกว่า 50.000

ภาษาที่ได้รับการออกเสียงมากกว่า 10.000

ภาษาที่ได้รับการออกเสียงมากกว่า 5.000

ภาษาที่ได้รับการออกเสียงมากกว่า 500

รายการภาษาเสร็จสมบูรณ์&รหัส

คุณไม่สามารถค้นหาภาษาของคุณใช่หรือไม่? แจ้งเราเพื่อให้เพิ่มสิ่งนี้

ภาษาที่นิยม