บาร์ดี: เรียนรู้การออกเสียงในภาษา บาร์ดี (จากการArdiyooloonไปยังbardi)

ภาษา: บาร์ดี [Bardi] กลับไปยังบาร์ดี

3 คำที่ได้รับการออกเสียง. ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร

หมวดหมู่ใน บาร์ดี [bcj]

Aboriginal Australia Animal languages noun Placename street verb