ภาษาประจำวันนี้

ภาษาจีนอู๋ [wuu]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
77.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
483
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
11.712
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
206
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม