ภาษาประจำวันนี้

โคซา [xh]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
7.900.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
30
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
54
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
199
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม