ภาษาประจำวันนี้

สก็อต [sco]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
1.500.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
140
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
1.046
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
321
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม