ภาษาประจำวันนี้

รัสเซีย [ru]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
285.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
29.463
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
252.581
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
51
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม