ภาษาประจำวันนี้

ฮังการี [hu]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
14.500.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
3.319
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
60.896
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
20
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม