ภาษาประจำวันนี้

ลัตเวีย [lv]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
1.550.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
233
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
11.931
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
53
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม