ภาษาประจำวันนี้

ภาษาโลก [eo]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
2.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
264
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
19.586
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
36
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม