ภาษาประจำวันนี้

ลูกันดา [lg]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
3.100.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
17
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
22
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
132
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม