ภาษาประจำวันนี้ อาคัน [ak]

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 19.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 28
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 18
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 50

คำที่ได้รับการออกเสียงมากที่สุดในภาษา อาคัน [ak]

ดูทั้งหมด

หมวดหมู่มาแรง: enthusiasm

ดูทั้งหมด

คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม