ภาษาประจำวันนี้

โอริยา [or]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
31.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
22
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
43
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
106
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม